Протоген

ПРОТОГЕН - св. исповедник, еписк. каррийский, претерпел гонение от ариан, в Эдессе, при Валенте (364 - 377 гг.). Пам. 25 августа.